Úvodná stránka Kto sme - čo ponúkame Fotogaléria  

MATEMATIKA
• výučba stredoškolskej a vysokoškolskej matematiky •
• prípravné kurzy na prijímacie skúšky na VŠ •
• prípravné kurzy na externé a interné maturitné skúšky •
• vysokoškolská štatistika •
• doučovanie matematiky na úrovni všetkých stupňoch •

RADMAT usporiada
KURZ Z MATEMATIKY
Príprava na prijímacie skúšky na vysokú školu
vo dvoch semestroch pre 3. ročník
Vyučujúca: RNDr. Radoslava Paulenková
     Bližšie informácie na tel. č. 0915882811     
r.radmat@gmail.com
   Obsah učiva : 3.ročník

   1. Výrazy
   2. Lineárne rovnice a nerovnice
   3. Kvadratické rovnice
   4. Kvadratické nerovnice
   5. Iracionálne rovnice
   6. Iracionálne nerovnice
   7. Iracionálne nerovnice
   8. Mocniny
   9. Odmocniny
   10. Rovnice s absol.hodnotou
   11. Nerovnice s absolútnou hodnotou
   12. Parametrické nerovnice a sústavy
   13. Príklady na Vietove vzorce
   14. Kvadratické parametrické rovnice
   15. Kvadratické parametrické rovnice
   16. Exponenciálne rovnice
   17. Exponenciálne nerovnice
   18. Exponenciálne sústavy
   19. Logaritmické rovnice
   20. Logaritmické nerovnice
   21. Logaritmické sústavy
   22. Postupnosti
   23. Aritmetická postupnosť
   24. Geometrická postupnosť
   25. Využitie geometrickej postupnosti
   26. – 30. Vysokoškolské testy

   Ku každej téme dostanú žiaci cvičné testy na VŠ.

RADMAT usporiada
KURZ Z MATEMATIKY
Príprava na prijímacie skúšky na vysokú školu
vo dvoch semestroch pre 4. ročník
Vyučujúca: RNDr. Radoslava Paulenková
     Bližšie informácie na tel. č. 0911632555, 0915882811     
r.radmat@gmail.com
Obsah učiva : 4.ročník   

1. Funkcie 1   
2. Funkcie 2   
3. Funkcie 3   
4. Kombinatorika 1   
5. Kombinatorika 2   
6. Kombinatorika 3   
7. Vektorova algebra   
8. Analytická geometria 1   
9. Analytická geometria 2   
10. Kužeľosečky 1   
11. Kužeľosečky 2   
12. Množiny 1   
13. Množiny 2   
14. Výroková logika 1   
15. Výroková logika 2   
16. Komplexné čísla 1   
17. Komplexné čísla 2   
18.-25 . Vysokoškolské testy   

Ku každej téme dostanú žiaci cvičné testy na VŠ.  
RADMAT usporiada
KURZ Z MATEMATIKY
Príprava deviatakov z matematiky
MONITOR
Vyučujúca: RNDr. Radoslava Paulenková
     Bližšie informácie na tel. č. 0911632555, 0915882811     
r.radmat@gmail.com
 
e-mail: r.radmat@gmail.com
© RADMAT | created by L&T Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!